SDG doelen

De Sustainable Development Goals (SDG) zijn 17 doelen om de wereld een duurzamere en eerlijke  plek te maken. De 17 doelen zijn opgesteld door de Verenigde Naties en zijn een call-to-action door alle 193 lidstaten. De SDG’s vormen het mondiale kompas voor uitdagingen als extreme armoede, gezondheidszorg, ongelijkheid, onderwijs en de klimaatcrisis.

De huidige ontwikkelingsagenda loopt sinds 2015 en is vastgelegd voor een periode van 15 jaar. Per 2030 moeten alle doelen behaald zijn.

De doelen zijn:

 1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
 2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
 3. Gezondheidszorg voor iedereen
 4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
 8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
 10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
 11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Duurzame consumptie en productie
 13. Aanpak klimaatverandering
 14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
 15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
 17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

Steeds meer mensen en bedrijven proberen hun steentje bij te dragen aan deze doelstellingen. Ondanks alle inzet is er nog veel werk aan de winkel. Met het kopen van een kunstwerk bij ARTIVIST maak je impact op korte- en lange termijn!

Lees meer over alle (sub) doelen op www.sdgnederland.nl.

Donatie doelen

100% van de netto winst wordt gedoneerd aan een goed doel. Wij kiezen zorgvuldig een organisatie die zich inzet voor de realisatie van jouw SDG. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een waterpompstation, realisatie van sanitaire voorzieningen voor vrouwen of de restauratie van een school.

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van wat jouw bijdrage heeft opgeleverd!

SDG 6 : SCHOON DRINKWATER EN SANITATIE

Clean water and sanitation.

ARTIVIST werkt voor SDG 6 trots samen met SIMAVI.

Meer leren over stichting Simavi?

Simavi

Udhyami; ondernemende watervrouwen

In Nepal hebben 10,8 miljoen mensen geen toegang tot goede sanitaire voorzieningen en hebben 3,5 miljoen mensen geen toegang tot basisvoorzieningen rondom water.

De staat van de watervoorzieningen en de kwaliteit van water blijven slecht. Slechts 25 procent van de watervoorzieningen  functioneert volledig en bijna 40 procent moet grondig gerepareerd worden. 

Vooral in afgelegen gebieden in Nepal hebben meisjes en vrouwen hierdoor aanzienlijk minder toegang tot veilig water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH). Dit betekent dat ze ‘s avonds niet veilig naar het toilet kunnen of ziek worden doordat ze kwalitatief slecht water drinken. 

Het Udhyami-project van Simavi biedt een oplossing. Udhyami betekent ondernemer in het Nepalees en dat is precies waar het programma over gaat: vrouwen stimuleren om te ondernemen en op die manier geld te verdienen voor het welzijn van hun familie. 

Het overkoepelende doel is om de gezondheid en het welzijn van vrouwen te verbeteren via een tweeledige aanpak: toegang realiseren tot betaalbare en hoogwaardige WASH-voorzieningen en de economische empowerment van vrouwen versnellen.

Resultaten

• Constructie en renovatie van 8 watervoorzieningen aangelegd.

• 2.640 mensen krijgen toegang tot schoon en veilig drinkwater.

• 22.500 mensen worden bereikt tijdens bijeenkomsten over WASH.

Met de aankoop van een kunstwerk gaat er een financiële bijdrage naar het Udhyami-project in Nepal. Veel impact maken is zo een klein-kunstje.

Lees hier het hele WASH-programma van Simavi.